INSTYTUT FINANSÓW i ZARZĄDZANIA Sp.z o.o.
R O K     2 0 1 9
WIEDZA I SKUTECZNE DZIAŁANIE RECEPTĄ NA SUKCES
Konferencje, szkolenia, warsztaty:
"Działalność organizacji pozarządowych w dziedzinie turystyki, kultury i sportu.
Nowe przepisy i regulacje ustawowe"
"Tworzenie, prowadzenie działalności i likwidacja stowarzyszeń, fundacji oraz klubów sportowych
Rola i zadania organów nadzoru oraz innych instytucji publicznych.
Zobowiązania członków zarządu za zobowiązania wobec ZUS i US."
     " II POLSKO - CHIŃSKIE FORUM EKSPORTERÓW"
     " II POLSKO - AFRYKAŃSKIE FORUM EKSPORTERÓW"
"POLSCY PRZEDSIĘBIORCY w UNII EUROPEJSKIEJ"
    Warszawa 15 maja (rekrutacja rozpocznie się 25 marca 2019 roku)
WYJAZD STUDYJNO - SZKOLENIOWY DO HISZPANII 2-6 KWIETNIA 2019
Warszawa 02-647, ul. R. Tagore 3 /13 tel/faks: 22 852 60 53; 506 427 686 e-mail:biuro@instytutonline.pl