INSTYTUT FINANSÓW i ZARZĄDZANIA Sp.z o.o.
2 0 1 9
MISTRZ I MAŁGORZATA adaptacja powieści Michaiła Bułhakowa premiera 20 stycznia 2019 roku
Konferencje, szkolenia, warsztaty:
"STOWARZYSZENIA, FUNDACJE, KLUBY SPORTOWE
- praktyczne instrumenty nadzoru"
"II POLSKO-CHIŃSKIE FORUM EKSPORTERÓW"

"II POLSKO-AFRYKAŃSKIE FORUM EKSPORTERÓW"
     AKADEMIA WIEDZY O CHINACH    SESJA I   
"ODKRYWAMY AMERYKĘ DLA POLSKIEGO EKSPORTU"
SESJA I     Warszawa 25 stycznia
WIEDZA I SKUTECZNE DZIAŁANIE RECEPTĄ NA SUKCES
Warszawa 02-647, ul. R. Tagore 3 /13 tel/faks: 22 852 60 53; 506 427 686 e-mail:biuro@instytutonline.pl