INSTYTUT MIĘDZYNARODOWYCH FINANSÓW i BANKOWOŚCI Sp.z o.o.
(rok założenia - 1991)
POLSKA XXI WIEKU - DETERMINANTY I KIERUNKI ZMIAN - konferencja z okazji 25-lecia działalności Instytutu Warszawa - TEATR KAMIENICA - 9 czerwca 2016 roku
              
Uprzejmie zapraszamy do udziału w kolejnej IV sesji
Akademii Wiedzy o Chinach
Warunkiem udziału jest przesłanie zamieszczonej wyżej karty oraz wniesienie opłaty szkoleniowej przed dniem spotkania.


POLSKA XXI WIEKU - DETERMINANTY I KIERUNKI ZMIAN - konferencja z okazji 25-lecia działalności Instytutu Warszawa - TEATR KAMIENICA - 9 czerwca 2016 roku
Warszawa 02-647, ul. R. Tagore 3 /29 tel/faks: 22 852 60 53 e-mail: edukacja@imfib.com