INSTYTUT MIĘDZYNARODOWYCH FINANSÓW i BANKOWOŚCI Sp.z o.o.
(rok założenia - 1991)
POLSKA XXI WIEKU - DETERMINANTY I KIERUNKI ZMIAN - konferencja z okazji 25-lecia działalności Instytutu Warszawa - TEATR KAMIENICA - 28-29 września 2016 roku
              
Uprzejmie zapraszamy do udziału w warsztatach na temat funkcjonowania świetlic wiejskich. W trakcie zajęć przedstawione zostaną alternatywne sposoby działania i finansowania aktywności tych placówek.
Warunkiem udziału jest przesłanie zamieszczonej wyżej oraz wniesienie opłaty szkoleniowej przed dniem rozpoczęcia szkolenia.


POLSKA XXI WIEKU - DETERMINANTY I KIERUNKI ZMIAN - konferencja z okazji 25-lecia działalności Instytutu Warszawa - TEATR KAMIENICA - 280-29 września 2016 roku
Warszawa 02-647, ul. R. Tagore 3 /29 tel/faks: 22 852 60 53 e-mail: edukacja@imfib.com