INSTYTUT FINANSÓW i ZARZĄDZANIA Sp.z o.o.
R O K     2 0 1 9
 
               
PROGRAMY SENIORALNE W MIASTACH I NA OBSZARACH WIEJSKICH HISZPANII

Szkolenie przenaczone jest dla przedstawicieli stowarzyszen, fundacji,klubów sportowych oraz powiatów ziemskich i grodzkich, sprawujących nadzór nad działalnością stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych

Unikatowe szkolenie przygotowane z uwzględnienem orzecznictwa sądowego ostatnich kilku lat. Przedstawione zostaną przepisy i omówione czynności, które powinny być podjęte przez członków zarządu stowarzyszenia/fundacji w celu uwolnienia się od odpowiedzialności finansowej za zobowiązania np. ZUS czy US oraz zadania organów nadzoru.

ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI - 12 marca 2019

WIEDZA I SKUTECZNE DZIAŁANIE RECEPTĄ NA SUKCES
Warszawa 02-647, ul. R. Tagore 3 /13 tel/faks: 22 852 60 53; 506 427 686 e-mail:biuro@instytutonline.pl