INSTYTUT FINANSÓW i ZARZĄDZANIA Sp.z o.o.
R O K     2 0 1 9
MISTRZ I MAŁGORZATA adaptacja powieści Michaiła Bułhakowa premiera 20 stycznia 2019 roku
              

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej oraz pracowników urzędów zajmujących się nadzorem nad stowarzyszeniami, fundacjami i klubami sportowymi.

Mając na uwadze zwiększony znacznie zakres nadzoru, przedstawione zostaną praktyczne aspekty działań, które mogą podejmować urzędy wobec organizacji pozarządowych.

Omówione zostaną również pojecia działalności gospodarczej i zarobkowej, obowiązki wobec ZUS,US, KRS i innych instytucji - ze wskazaniem właściwych terminów i przepisów kodeksu postępowania administracyjnego

              
WIEDZA I SKUTECZNE DZIAŁANIE RECEPTĄ NA SUKCES
Warszawa 02-647, ul. R. Tagore 3 /13 tel/faks: 22 852 60 53; 506 427 686 e-mail:biuro@instytutonline.pl