W przypadku pytań prosimy o kontakt. e-mail: teatr@teatrstudioprzemian.pl; telefon: 506 430
Sprzedawane bilety służą finansowaniu kosztów realizowanych przedsięwzięć i zapewniają ciągłość funkcjonowania Teatru.

CENY BILETÓW:

Ceny biletów zawsze uzależnione są od miejsca wystawienia i kosztów związanych z realizacją danego spektaklu.
Teatr prowadzi działalność odpłatną lecz nie nastawianą na zysk(NOT FOR PROFIT).

Normalne 60 - 80 złotych,
Ulgowe 40 - 60 złotych ( młodzież szkolna, akademicka, seniorzy 60+)
Bilety grupowe(powyżej 10-ciu) - ustalane są w zależności od liczebności grupy

W sprawie zakupu wybranego przedstawienia lub biletów prosimy o wysłanie zamówienia korzystając
z przycisku Wyślij maila - na dole, po prawej stronie strony.

Warszawa 02-647, ul. R. Tagore 3 /13 tel: 506 430 526 e-mail: teatr@teatrstudioprzemian.pl