W przypadku pytań prosimy o kontakt. e-mail: teatr@teatrstudioprzemian.pl; telefon: 506 430
Misją teatru (zał.2012) jest ukazywanie zmian w otaczającej nas rzeczywistości - w wymiarze cywilizacyjnym i społecznym. Realizowane przedstawienia są też chwilą zadumy i refleksji na polską tradycją, historią i współczesnością. Staramy się przedstawiać dorobek najświetniejszych twórców literatury polskiej i światowej

Projekt służy kreowaniu twórczych postaw członków zespołu, realizujących tę działalność zarówno "amatorsko" jak i zawodowo. Współpraca ta wyzwala dodatkową energię i potencjał twórczy, służąc jednocześnie promocji działalności artystycznej i sztuki.

Warszawa 02-647, ul. R. Tagore 3 /13 tel: 506 430 526 e-mail: teatr@teatrstudioprzemian.pl