INSTYTUT FINANSÓW I ZARZĄDZANIA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
STOWARZYSZENIA i FUNDACJE - TWORZENIE - FUNKCJONOWANIE - NADZÓR
              
W trakcie zajęć omówione zostaną następujące tematy:


STOWARZYSZENIA i FUNDACJE - TWORZENIE - FUNKCJONOWANIE - NADZÓR
Warszawa 02-647, ul. R. Tagore 3/13 tel: 22 852 60 53;506 427 686; e-mail: biuro@instytutonline.pl