Współpraca Instytutu z Hiszpanią ma szczególny wymiar. Od 1993 roku Instytut realizuje program studiów i praktyk zagranicznych dla przedstawicieli sektora finansowego i administracji państwowej oraz wizyty i wykłady ekspertów hiszpańskich w Polsce.

Dwa razy do roku organizowane jest przez Instytut i Polsko-Hiszpańską Fundację Współpracy i Rozwoju POLSKO-HISZPAŃSKIE FORUM EKONOMICZNE, gromadzące przedstawicieli hiszpańskich i polskich banków, korporacji ubezpieczeniowych, administracji państwowej i samorządowej, środowisk naukowych, uczelni, wybranych dziedzin przemysłu oraz inwestorów i firm konsultingowych.

Instytut aktywnie uczestniczy również w kreowaniu współpracy pomiędzy hiszpańskimi regionami autonomicznymi a wybranymi polskimi województwami. Z jego inicjatywy w roku 1998 i 2000 zorganizowane zostały wyjazdy do Andaluzji i spotkania z przedstawicielami rządu autonomicznego w trakcie których zaprezentowany został system bezpośrednich dopłat dla rolników ze środków pomocowych UE z wykorzystaniem kart z mikroprocesorem.

W roku 1999 przedstawiciele Instytutu znaleźli się w składzie delegacji rządowej Premiera RP w Hiszpanii.

.