Instytut Międzynarodowych Finansów i Bankowości jest prywatną, niezależną placówką naukowo-badawczą utworzoną w Warszawie w marcu 1991 roku.

Naszym statutowym zadaniem jest organizowanie profesjonalnych, dostosowanych do potrzeb klientów, szkoleń zawodowych z zakresu organizacji i zarządzania oraz różnorodnych obszarów działalności instytucji finansowych. Stałą inspiracją do tworzenia nowych programów edukacyjnych są własne studia i analizy prowadzone w ramach kilkunastu programów badawczych. Instytut zatrudnia wysokokwalifikowaną kadrę pracowników oraz utrzymuje ścisłe kontakty z krajowymi i zagranicznym ośrodkami naukowymi, instytucjami finansowymi oraz grupą ponad 150-ciu ekspertów i konsultantów z Kanady, USA, Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Izraela, Włoch i Turcji.

Kształtujące się w Polsce otoczenie gospodarcze stawia jakościowo nowe wymagania przed kadrą kierowniczą przedsiębiorstw i instytucji. Konsekwencją realizowanych procesów dostosowawczych do standardów i norm Unii Europejskiej są nie tylko reformy wdrażane na szczeblu centralnym, ale również istotne przeobrażenia w funkcjonowaniu struktur regionalnych i organów samorządowych. W gospodarce rynkowej priorytetami stają się: potencjał ludzki - wiedza i umiejętności pracowników oraz rozwój nowoczesnych technologii wspierających kreatywność i inicjatywę.

Poprzez prowadzoną działalność edukacyjną, szkoleniową i wydawniczą dostarczamy naszym klientom specjalistyczną wiedzę i informacje, służące poprawie konkurencyjności ich produktów i oferowanych usług

.