Rozwój przedsiębiorczości  na obszarach  wiejskich –

  idea czy rzeczywistość ?

 

 

Warszawa, 3 i 4 grudnia,

Hotel Marriott - Aleje Jerozolimskie 65/79

 

 

Celem konferencji adresowanej do jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i przedstawicieli Lokalnych Grup Działania jest przedstawienie możliwości rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przy uwzględnieniu istniejących uwarunkowań społeczno-gospodarczych i wynikających z nich szans i zagrożeń dla mieszkańców wsi.

 

W trakcie obrad zostaną omówione  następujące zagadnienia :

 

  • rola  lokalnej administracji samorządowej  w kreowaniu wzrostu gospodarczego
  • instrumenty finansowania rozwoju przedsiębiorczości – rola środków UE,
  • wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw na obszarach wiejskich   w  warunkach ograniczonej  podaży usług i produkcji ,
  • perspektywy rozwoju obszarów wiejskich w ujęciu socjologicznym i społecznym,
  • alternatywne systemy oceny jakości i poziomu życia ludności wiejskiej w krajach UE
  • problemy migracyjne w Europie a przeobrażenia obszarów wiejskich – obserwowane tendencje i zjawiska w wybranych krajach UE – wnioski dla Polski.

 

Po zakończeniu pierwszego dnia obrad, serdecznie zapraszamy na koncert pt.: „Miłość niejedno ma imię…” w wykonaniu artystów Opery Kameralnej w Warszawie.