Instytut Międzynarodowych Finansów i Bankowości sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 50 lokal 438
00-950 Warszawa
tel. +48 (22) 114 81 71; 22 425 93 16
fax +48 (22) 852 60 53
e-poczta: sekretariat@imfib.com

.