Instytut Międzynarodowych Finansów i Bankowości sp. z o.o.

ul. R. Tagore 3
00-950 Warszawa

Tel: +48 (22) 852 60 53 ; 882 122 148
e-poczta: biuro@imfib.com

.