W okresie 12 lat Instytut zrealizował prace dla ponad 200 klientów w kraju i zagranicą. Do grona klientów i partnerów Instytut ma zaszczyt zaliczyć następujące instytucje:

 • Ambasadę Hiszpanii
 • Ambasadę Irlandii
 • Ambasadę RPA
 • Banco Bilbao Viscaya Argentaria (Hiszpania)
 • Banco Popular Espanol (Hiszpania)
 • Banco Sabadell (Hiszpania)
 • Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 • Bank Gospodarstwa Krajowego
 • BGŻ S.A.
 • Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 • Bank Pekao S.A.
 • BPH PBK S.A.
 • Bank Zachodni WBK S.A.
 • BPT Telbank S.A.
 • Confederacion Espanol Caja de Ahorros (Hiszpania)
 • CRIF (Włochy)
 • ESCA (Hiszpania)
 • FairIsaac International (USA)
 • Federal Deposit Insurance Corporation (USA)
 • Garben (Hiszpania)
 • Junta de Andalusia (Hiszpania)
 • Komisję Nadzoru Bankowego
 • Krajową Izbę Rozliczeniową
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo Finansów
 • Ministerstwo Gospodarki
 • Ministerstwo Skarbu
 • MasterCard Europe (USA)
 • Narodowy Bank Polski
 • NCR (USA)
 • PAMUKBANK (Turcja)
 • PolCard Sp. z o.o.
 • PKO Bank Polski SA
 • PZU S.A.
 • PZU Życie S.A.
 • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” SA
 • Uniwersytet Warszawski
 • Westdeutsche Landesbank Polska S.A.
 • Urzędy Marszałkowskie Województw Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Śląskiego

.