PROGRAM
 KARTA UDZIAŁU

00-950 Warszawa,
ul.Nowogrodzka 50 lokal 438;

Telefon/faks :022 114 81 71

NIP -527-020-17-74 KRS: 010547765

e-mail: edukacja@imfib.com

Instytut Międzynarodowych Finansów i Bankowości jest prywatną placówką naukowo-badawczą utworzoną w Warszawie w marcu 1991 roku. Misją instytutu jest wdrażanie w Polsce innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii - w róznych obszarach ekonomii i zarządzania. Główne przychody spółki na przestrzeni minionych lat pochodzą z działalności szkoleniowej, konsultingowej, wdrażania nowych projektów w sektorze finansów, adminstracji publicznej oraz mikro i małych przedsiębiorców. Od kilkunastu lat prowadzi intensywną działalność na rzecz promocji polskiej produkcji eksportowej - szczególnie do krajów spoza obszarów Unii Europejskiej.