Instytut Międzynarodowych Finansów i Bankowości jest prywatną, niezależną placówką naukowo-badawczą utworzoną w Warszawie w marcu 1991 roku.

Naszym statutowym zadaniem jest organizowanie profesjonalnych, dostosowanych do potrzeb klientów, szkoleń zawodowych z zakresu organizacji i zarządzania oraz różnorodnych obszarów działalności instytucji finansowych.

Zakres prowadzonych szkoleń:

.