PROGRAM WYJAZDU
KARTA UDZIAŁU
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


00-950, Warszawa, ul.Nowogrodzka 50/438;

 

Telefon:  022 114 81 71, 22 425 93 16

 Faks: 022 852 60 53  

e-mail: sekretariat@imfib.com

 

NIP: 527-020-17-74:  Regon 010547765:

 

KRS 0000114943 SR dla m. st. Warszawy,

XVI Wydział Gospodarczy KRS;

 Kapitał Zakładowy: 50000,- złotych

 

 

                        

 

WYJAZD DO HISZPANII - Madryt, Toledo, Cuenca
11-14 czerwca 2015 roku

“Turystyka komercyjna i niekomercyjna jako element strategii rozwoju gospodarczego gminy/miasta/regionu."

Szanowni Państwo

W trakcie wyjazdu do kraju, zajmującego czołową pozycję na świecie w zakresie rozwoju turystyki, zaprezentujemy uczestnikom wiele przykładów konkretnych rozwiązań i wdrożonych projektów turystycznych, których celem było zwiększenie dochodów lokalnych społeczności.
Pokażemy rolę hiszpańskiej administracji samorządowej w wyznaczaniu, znakowaniu i eksploatacji szlaków turystycznych oraz europejskie praktyki w tym zakresie.
Opłata z tytułu udziału w wyjeździe wynosi 2400 złotych (za drugę osobę zgłoszoną przez tą samą instytucję - 2000 złotych) i obejmuje: koszty: organizacji wyjazdu, honoraia wykładowców, tłumaczenia, noclegów w pokoju dwuosobowym oraz posiłków wyszczególnionych w zamieszczonym obok PROGRAMEM.
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem na numer: 22 114 81 71, 22 852 60 53, 22 852 60 53 lub elektronicznie na adres sekretariat@imfib.com -   na KARCIE UDZIAŁU zamieszczonej obok.

.