INSTYTUT FINANSÓW i ZARZĄDZANIA Sp.z o.o.
R O K     2 0 1 9
 
              
Wyjazdy studyjno-szkoleniowe do Hiszpanii 20-23 marca (Madryt, Cuenca)) i 24-27 marca(Madryt, Albacete)

Szkolenie przenaczone jest dla przedstawicieli powiatów ziemskich i grodzkich, sprawujących nadzór nad działalnością stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych

Złożoność i obszerny zakres tej problematyki wymaga od osób zajmujących się i nadzorujących te podmioty znajomości obszernej problematyki prawnej i ekonomicznej, wielu kluczowych ustaw oraz rozporządzeń. Konieczne jest również wdrożenie nowych rozwiązań w strukturach organizacyjnych urzędów wykonujących czynności nadzoru.

ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI - 11 luty 2019

WIEDZA I SKUTECZNE DZIAŁANIE RECEPTĄ NA SUKCES
Warszawa 02-647, ul. R. Tagore 3 /13 tel/faks: 22 852 60 53; 506 427 686 e-mail:biuro@instytutonline.pl