INSTYTUT FINANSÓW i ZARZĄDZANIA Sp.z o.o.
R O K     2 0 1 9
WIEDZA I SKUTECZNE DZIAŁANIE RECEPTĄ NA SUKCES
Konferencje, szkolenia, warsztaty:
"Tworzenie, prowadzenie działalności i likwidacja klubów sportowych, stowarzyszeń, fundacji oraz rola i zadania organów nadzoru."
"Zmiany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz ich konsekwencje"
     " II POLSKO - CHIŃSKIE FORUM EKSPORTERÓW"
     " II POLSKO - AFRYKAŃSKIE FORUM EKSPORTERÓW"
"POLSCY PRZEDSIĘBIORCY w UNII EUROPEJSKIEJ"
    Warszawa 15 maja (rekrutacja rozpocznie się 25 marca 2019 roku)
PROGRAMY SENIORALNE W MIASTACH I NA OBSZARACH WIEJSKICH. PRZYKŁADY Z HISZPANII.
Warszawa 02-647, ul. R. Tagore 3 /13 tel/faks: 22 852 60 53; 506 427 686 e-mail:biuro@instytutonline.pl