INSTYTUT FINANSÓW i ZARZĄDZANIA Sp.z o.o.
R O K     2 0 1 9
 
              
WIEDZA I SKUTECZNE DZIAŁANIE RECEPTĄ NA SUKCES

Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w róznych formach organizacyjno-prawnych oraz instytucji nadzorujacych ich dzialalność w zakresie: turystyki,kultury, sportu i rekreacji

W trakcie wykładów, ćwiczen i przezentacji omówione zostaną najnowsze regulacje dotyczace wykonywania działanosci turystycznej, kulturalnej i sportowej w lokalnych społecznościach. Przedstawione zostaną również alternatywne formy zarządzania siecią świetlic w mieście i na wsi oraz zasady i metody planowania, finansowania oraz wykonywania przez nie działalności statutowej.

i

ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI - 11 luty 2019

WIEDZA I SKUTECZNE DZIAŁANIE RECEPTĄ NA SUKCES
Warszawa 02-647, ul. R. Tagore 3 /13 tel/faks: 22 852 60 53; 506 427 686 e-mail:biuro@instytutonline.pl