INSTYTUT FINANSÓW i ZARZĄDZANIA Sp.z o.o.
R O K     2 0 1 9
 
           
PROGRAMY SENIORALNE W MIASTACH I NA OBSZARACH WIEJSKICH HISZPANII

Szkolenie przenaczone jest dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego - miejskich i wiejskich, w sczególności pracowników jednostek organizacyjnych zajmujących się pomocą społeczną i sprawami rodziny.
Ważne również dla osóab zajmujących się obsługą prawną w tym zakresie.


OBNIŻONA OPŁATA DO 22 MARCA 2019

WIEDZA I SKUTECZNE DZIAŁANIE RECEPTĄ NA SUKCES
Warszawa 02-647, ul. R. Tagore 3 /13 tel/faks: 22 852 60 53; 506 427 686 e-mail:biuro@instytutonline.pl