INSTYTUT FINANSÓW i ZARZĄDZANIA Sp.z o.o.
R O K     2 0 1 9
 
              
Wyjazdy studyjno-szkoleniowe do Hiszpanii 20-23 marca (Madryt, Cuenca) i 24-27 marca(Madryt, Albacete)

W dniach 19 i 20 marca 2019 roku w Warszawie odbędzie się
II Polsko - Afrykańskie Forum Eksporterów.

W trakcie kolejnych sesji szkoleniowych i prezentacji przedstawione zostaną najważniejsze zagadnienia związane z przygotowaniem, finansowaniem i realizacją kontraktów handlu zagranicznego - z udzialem partnerów z krajów afrykańskich. Do udziału w projekcie zaproszeni zostali przedstawiciele placówek dyplomatycznych i ekonomicznych tych państw.

ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI - 18 luty 2019

WIEDZA I SKUTECZNE DZIAŁANIE RECEPTĄ NA SUKCES
Warszawa 02-647, ul. R. Tagore 3 /13 tel/faks: 22 852 60 53; 506 427 686 e-mail:biuro@instytutonline.pl