INSTYTUT FINANSÓW i ZARZĄDZANIA Sp.z o.o.
R O K     2 0 1 9
 
              
PROGRAMY SENIORALNE W MIASTACH I NA OBSZARACH WIEJSKICH HISZPANII

W dniach 8 i 9 kwietnia 2019 roku w Warszawie odbędzie się
II Polsko - Chińskie Forum Eksporterów.

W trakcie dwóch sesji szkoleniowych, pierwszego i drugiego dnia, przedstawione zostaną najważniejsze zagadnienia związane z przygotowaniem, finansowaniem i realizacją polsko-chińskich kontraktów handlu zagranicznego. W poniedziałek 8 kwietnia w trakce uroczystego wieczoru przedstawiona zostanie multimedialna prezentacja na temat tradycji, historii i współczesności Szlaku Jedwabnego.

ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI - 18 marca 2019

WIEDZA I SKUTECZNE DZIAŁANIE RECEPTĄ NA SUKCES
Warszawa 02-647, ul. R. Tagore 3 /13 tel/faks: 22 852 60 53; 506 427 686 e-mail:biuro@instytutonline.pl