INSTYTUT FINANSÓW i ZARZĄDZANIA Sp.z o.o.
R O K     2 0 1 9
 
Prowadzimy szkolenia dla organizacji pozarządowych na zlecinie powiatów, urzędów marszałkowskich, gmin oraz lokalnych grup działania

Na stronie tej publikowane będą poniżej materiały, artykuły i linki do interesujących opracowań z zakresu tworzenia funkcjonowania i nadzoru stowarzyszeń, fundacji oraz klubów sportowych.

   ;

WIEDZA I SKUTECZNE DZIAŁANIE RECEPTĄ NA SUKCES
Warszawa 02-647, ul. R. Tagore 3 /13 tel/faks: 22 852 60 53; 506 427 686 e-mail:biuro@instytutonline.pl