INSTYTUT FINANSÓW i ZARZĄDZANIA Sp.z o.o.
R O K     2 0 1 9
 
              
Wyjazd studyjno-szkoleniowy do Hiszpanii 2 - 6 kwietnia 2019 (Madryt, Cuenca))

Wyjazd studyjno - szkoleniowy do Hiszpanii 2 - 6 kwietnia:

"Instrumenty wspierania i rozwoju przedsiębiorczości oraz ekonomii społecznej. Organizacja sportu i turystyki w hiszpańskich miejscowościach i regionach. Współpraca samorządu lokalnego z organizacjami społecznymi."

W trakcie obrad omawiane będą cztery ważne zagadnienia:

- rola administracji publicznej (państwowej i samorządowej) w rozwoju przedsiębiorczości i ekonomii społecznej,
- działalność podmiotów ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych w sporcie i turytyce,
- tworzenie i wdrażanie programów rozwoju produktów i marek regionalnych,
- współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi;

Opłata z tytułu udziału w wyjeździe wynosi 3200,- złotych netto i obejmuje: 4 noclegi ze śniadaniem (pokoje dwuosobowe), obiad w dniach 3 i 4 kwietnia, transport na terenie Hiszpanii (związany z realizacją programu), tłumaczenie oraz inne koszty organizacyjne(wynajem sal, honoraria wykładowców.
Opłata za drugą osobę i kolejne wynosi 2800,- złotych netto.
Pomagamy w rezerwacji i zakupie biletu lotniczego na trasie Warszawa- Madryt - Warszawa.
Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie karty zgłoszenia i wniesienie opłaty do 28 lutego.
W przypadku pytań prosimy o telefon (506 427 686) lub wysłanie maila na adres biuro@instytutonline.pl
WIEDZA I SKUTECZNE DZIAŁANIE RECEPTĄ NA SUKCES
Warszawa 02-647, ul. R. Tagore 3 /13 tel/faks: 22 852 60 53; 506 427 686 e-mail:biuro@instytutonline.pl