INSTYTUT FINANSÓW i ZARZĄDZANIA Sp.z o.o.
R O K     2 0 1 9
 
              
Wyjazd studyjno - szkoleniowy do Hiszpanii: Sewilla(15-16 kwietnia), Madryt (29-30 kwietnia), Barcelona(13-14 maja)

Wyjazd studyjno - szkoleniowy do Hiszpanii: Sewilla(15-16 kwietnia), Madryt (29-30 kwietnia), Barcelona(13-14 maja)

"Programy senioralne w miastach i na obszarach wiejskich.Tworzenie, finansowanie i wdrażanie."

W trakcie obrad omawiane będą cztery ważne zagadnienia:

- rola i zadania insytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych w budowie i realizacji programów dla seniorów,
- przykłady realizowanych działań (kultura, wypoczynek i rekrecja, turystyka),
- zakres oferowanych świadczeń zdrowotnych oraz sposoby ich finansowania,
- tworzenie i funkcjonowanie stałych i dziennych placówek/domów TRZECIEGO WIEKU (TERCERA EDAD.

Opłata z tytułu udziału w szkoleniu wynosi 3200,- złotych netto i obejmuje: 4 noclegi ze śniadaniem (pokoje dwuosobowe), obiady w trakcie zajęć (2), tłumaczenie oraz inne koszty organizacyjne(wynajem sal, honoraria wykładowców.
Opłata za drugą osobę i kolejne wynosi 2800,- złotych netto.
Mozliwość zwolnienia z VAT w przypadku spełneinia warunków dla stosowania Art.43 1 29c) Ustawy o VAT
Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie karty zgłoszenia i wniesienie opłaty do 27 marca 2019.
W przypadku pytań prosimy o telefon (506 427 686) lub wysłanie maila na adres biuro@instytutonline.pl
WIEDZA I SKUTECZNE DZIAŁANIE RECEPTĄ NA SUKCES
Warszawa 02-647, ul. R. Tagore 3 /13 tel/faks: 22 852 60 53; 506 427 686 e-mail:biuro@instytutonline.pl