INSTYTUT FINANSÓW i ZARZĄDZANIA Sp.z o.o.
R O K     2 0 1 9
 
              
Wyjazdy studyjno-szkoleniowe do Hiszpanii 20-23 marca (Madryt, Cuenca) i 24-27 marca(Madryt, Albacete)

AKADEMIA WIEDZY O CHINACH - to cykl pięciu seminariów, stanowiących całość programową, realizowanych w okresie luty-czerwiec 2019 roku, zgodnie z podanym wyżej programem.

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców planujących rozszerzenie lub rozpoczęcie swojej działalności na rynku chińskim , przedstawicieli ich organizacji zawodowych i społecznych, państwowych oraz samorządowych instytucji otoczenia biznesu, ośrodków naukowo-badawczych zajmujących się problematyką polsko-chińskich stosunków gospodarczych.

ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI - 11 luty 2019

WIEDZA I SKUTECZNE DZIAŁANIE RECEPTĄ NA SUKCES
Warszawa 02-647, ul. R. Tagore 3 /13 tel/faks: 22 852 60 53; 506 427 686 e-mail:biuro@instytutonline.pl