INSTYTUT FINANSÓW i ZARZĄDZANIA Sp.z o.o.
R O K     2 0 1 9
 
              
PROGRAMY SENIORALNE W MIASTACH I NA OBSZARACH WIEJSKICH HISZPANII

Projekt realizowany pod nazwą: "ODKRYWAMY AMERYKĘ DLA POLSKIEGO EKSPORTU" - to cykl pięciu odrębnych sesji poświęconych wybranym krajom Ameryki Południowej i Środkowej, realizownym w okresie od lutego do czerwca 2019 roku - zgodnie z podanym wyżej programem.

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców planujących rozszerzenie lub rozpoczęcie swojej działalności na rynku amerykańskim, przedstawicieli ich organizacji zawodowych i społecznych, państwowych oraz samorządowych instytucji otoczenia biznesu, ośrodków naukowo-badawczych zajmujących się problematyką stosunków gospodarczych z krajami Ameryki Południowej i Środkowej.

ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI - 11 luty 2019

WIEDZA I SKUTECZNE DZIAŁANIE RECEPTĄ NA SUKCES
Warszawa 02-647, ul. R. Tagore 3 /13 tel/faks: 22 852 60 53; 506 427 686 e-mail:biuro@instytutonline.pl